Vice-Dean
Prof. Dr. Emine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ
eozunlu@hacettepe.edu.tr
Phone: +90 312 297 68 10-11-12

Dr. Öğr. Üyesi Alev KARADUMAN
karaduman@hacettepe.edu.tr
Phone: +90 312 297 68 10-11-12