Araştırma Görevlileri için->Kanun ve Yönetmelikler
  1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
  2. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
  3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
  4. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
  5. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği
  6. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  7. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 
  8. Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik