Kanun ve Yönetmelikler
  • Önlisans, Lisans Yönetmeliği : (link)
  • Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği : (PDF)
  • Akademik Danışmanlık Esas ve İlkeleri : (PDF)
  • Öğrenci Disiplin Yönetmeliği : (link)
  • Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi : (PDF)
  • Çift Anadal Programı Yönergesi : (link)
  • Yandal Programı Yönergesi : (PDF)
  • Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik : tıklayınız...
  • Hacettepe Üniversitesi'nde Kurum İçi Yatay Geçiş Yapacak olan öğrencilerin başvurularında kullanılacak olan önkoşullar, kriterler ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki Senato Kararı : tıklayınız...
  • Hacettepe Üniversitesi'ne Kurumlararası Yatay Geçiş Yapacak olan öğrencilerin başvurularında kullanılacak olan önkoşullar, kriterler ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki Senato Kararı : tıklayınız...