Tanıtım

Fakültemiz, kurulduğu 1967 yılından bu yana sürekli kendini yenileyerek faaliyetlerini sürdüren, Üniversitemizin en köklü ve öğrenci sayısı açısından en büyük fakültesidir. Fakültemiz bölümleri yükseköğretimin tüm aşamalarında lisans, yükseklisans ve doktora öğretimi vermektedir. Bölümlerimizin programları değişen ve gelişen dünya koşullarında yeni ortaya çıkan iş alanlarına ve mesleklere yönelik olarak sürekli güncellenmektedir. Hemen her bölümümüzde öğrencilerimizin rekabet gücünü arttıracak, onlara artı değer katacak dersler, uygulamalar ve programlar vardır. Fakültemiz aktif Erasmus öğrenim ve staj hareketliliği anlaşmaları ile Üniversitemizdeki en fazla ikili anlaşmaya sahip fakültedir. Ayrıca, Mevlana Değişim Programı kapsamında ulusal ve uluslararası; Farabi Değişim Programı kapsamında da ulusal değişim anlaşmaları yaparak ve yoğun bir öğrenim hareketliliği gerçekleştirmektedir. Fakültemizin Mütercim- Tercümanlık Bölümü ile Strasbourg Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde öğrencilerin son sınıfı Strasbourg Üniversitesinde okuma, dolayısıyla iki ayrı Üniversitenin diplomasını alma imkânları mevcuttur. Fakültemiz Bölümlerinin kendi aralarında ve diğer fakültelerin bölümleriyle yürüttükleri 23 çift anadal programı bulunmaktadır. Çift anadal programlarının yanı sıra Bölümlerimiz arasında çok sayıda yandal programı da bulunmaktadır. Öğrencilerimiz gerekli standartları karşıladıkları takdirde yandal sertifikasına sahip olabilmektedir. Fakültemiz Evrensel değerler ışığında eğitim-öğretim, araştırma-inceleme, proje ve alan çalışmaları yapan; toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında görev alacak, eleştirel düşünebilen, sorgulayıcı, araştırmacı, değişime ve gelişime açık, üretken ve yaratıcı bireyler yetiştirme idealiyle yoluna devam etmektedir.