Misyon

Edebiyat Fakültesi evrensel değerler ışığında eğitim-öğretim, araştırma-inceleme, proje ve alan çalışmaları yapan; toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında görev alacak, eleştirel düşünebilen, sorgulayıcı, araştırmacı, değişime ve gelişime açık, üretken ve yaratıcı bireyler yetiştiren; bilim ve sanata, sosyal ve kültürel yaşama katkıda bulunan bir fakülte olmayı görev edinmiştir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ortamlarda Edebiyat Fakülteleri arasında seçkin bir konuma sahip olan; öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan; bilişim çağının bilgileri ile donanmış, toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı olan bireyler yetiştiren; örnek gösterilen bir fakülte olmaktır.