Erasmus->Koordinatörler

Fakültemiz Erasmus Koordinatörleri ve Avrupa Birliği Koordinatörlüğü görevlileri ile  yapılan toplantı sonucunda, Koordinatörlerimiz için Erasmus Öğrenci Değişim Programında izlenmesi gereken bir yol haritası  hazırlanmıştır.

Koordinatörler İçin:
1. Erasmus Yol Haritası
2. Fransa'da Erasmus Öğrenimi Gören Öğrencilerin Not Dönüşüm Çizelgesi
3. a) Erasmus İzin Dilekçesi (Öğrenim Anlaşmasız)
3. b) Erasmus Öğrenim Anlaşması Ekleme Yazısı
4. Erasmus Öğrenim Belgesi
5. Erasmus İzin Dilekçesi (Öğrenim Anlaşmalı)
6. Erasmus Ekle/Sil Dosyaları: Changes / Duration
7. Erasmus Dönüş Eşdeğerlik Yazısı
8. Erasmus Dönüş Eşdeğerlik Formu
9. Staja giderken
10. Staj dönüşü