Öğretim Üyeleri için->Kanun ve Yönetmelikler
  1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
  2. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
  3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
  4. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
  5. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği
  6. Doçentlik Sınav Yönetmeliği
  7. Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik