Edebiyat Fakültesi Dergisi

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yayın organı olan Edebiyat Fakültesi Dergisi 1983 yılından bu yana yayın hayatındadır. Edebiyat Fakültesi Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında son gelişme ve yenilikleri yansıtan, bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makalelerini yayımlayan hakemli bir dergidir.

Edebiyat Fakültesi Dergisi yılda iki kez yayımlanmakta ve ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ile MLA (Modern Language Association of America) tarafından dizinlenmektedir.

Derginin web sayfasına https://dergipark.org.tr/huefd adresinden erişebilirsiniz.