Edebiyat Fakültesi Dekanı


Prof. Dr. Mehmet ÖZ
Tarih Bölümü
edebiyatfak@hacettepe.edu.tr
Dahili: 297 68 10-11-12