Araştırma Görevlileri için->Yararlı Belgeler

50/d statüsünden 33/a statüsüne geçmek isteyen Araştırma Görevlilerinin Dikkatine... Dilekçe Formu

2547_39. Md Görevlendirme Talep Formu (excel)

Yurtiçi Etkinliklere Katılım Başvuru Formu (word)

Yurt İçi / Yurt Dışı Geçici Görevlendirme Talep Formu

2547 sayılı kanunun 39. maddesi uyarınca yurtdışında görevlendirilmesi istenilen öğretim elemanları bilgi formu

39.maddeye göre yurtdışı etkinliklere katılım formu

38.maddeye göre görevlendirilecek Öğretim Elemanları için bilgi formu

Arş. Gör. Dr. Ders Verme Formu (word)

Bölüm Öğretim Elemanları Ders Yükü Tablosu

Dönem ders yükü onay formu

Teknokent görev talep formu

Yurtdışı-yurtiçi geçici görev yolluğu bildirimi

Hesap bildirim formu

Aile durumu bildirimi

Banka beyan formu

Doğum yardımı başvuru formu

Eş ve çocuk yardımı formu

Aile yardımı bildirimi formu

İlişik kesme formu

Öğretim Elemanı kadrolarına başvurularda jüri değerlendirme formu (Arş.Gör, Öğr.Gör)

Öğretim Elemanı kadrolarına başvurularda jüri ön değerlendirme formu (Arş.Gör, Öğr.Gör)

Hizmet pasaportu formu

Arş. Gör. İlan metni

Mal bildirimi formu

Öğretim Görevlisi süre uzatma formu (Sadece Öğr.Gör.İçin)

E-İmza Talep Formu (word)

E-İmza Talep Formu / Proje Başvuruları için(excel)

Yayın Değerlendirme Formu / Çeviri Yayın

Yayın Değerlendirme Formu / Ulusal-Uluslararası Yayın

2547 Sayılı Kanunun 33.Maddesi Uyarınca Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanan Doktoralı Araştırma Görevlilerinin Yeniden Atanabilmesi için Düzenlenecek Olan Süre Uzatım Teklif Formu