Edebiyat Fakültesi Bölümleri Çift Anadal Programları

FAKÜLTEMİZ BÖLÜMLERİ ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI

BÖLÜM ADI ÇİFT ANADAL YAPTIĞI BÖLÜM
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
İngilliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü İktisadi ve İdari Bil.Fak. Türkçe İktisat Bölümü
Felsefe Bölümü Sosyoloji Bölümü
Biyoloji Bölümü
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı
Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
Tarih Bölümü
İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı
Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı
Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı
İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı
Sanat Tarihi Bölümü Tarih Bölümü
Sosyoloji Bölümü Felsefe Bölümü
Tarih Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
Tarih Bölümü
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Türk Halkbilimi Bölümü
Türk Halkbilimi Bölümü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Tarih Bölümü Sosyoloji Bölümü
Sanat Tarihi Bölümü
Fransızca Mütercim-Tercümanlık A.B.D.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü