Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları

Prof. Dr. Emine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ
Tarih Bölümü
eozunlu@hacettepe.edu.tr
Dahili: 297 68 10-11-12

Doç. Dr. Alev KARADUMAN
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
karaduman@hacettepe.edu.tr
Dahili: 297 68 10-11-12