Yararlı Belgeler
Öğrenci Dilekçeleri
  • Seçmeli Ders Sildirme: (word)
  • Kayıt Dondurma - İzinli Sayılma: (word)
  • Karneye Ders Ekleme Silme Dilekçesi: (word)
  • Yandal Başvuru Dilekçesi: (word)
  • Çift Anadal Başvuru Dilekçesi: (word)
  • 3 Ders Sınavı Dilekçesi: (word)
Öğrenci Formları
  • Pasaport Harcından muafiyet dilekçesi (1): (word)
  • Pasaport Harcından muafiyet dilekçesi (2): (word)
  • Seçmeli derslerin silinmesi için doldurulacak form (excel)
  • Ders Kredi Transfer Formu : (word)