Yararlı Belgeler
Öğrenci Dilekçeleri
 • Engeli olan öğrenciler için ders/sınav uyarlama dilekçesi: (word)
 • Engelli Öğrenci Tanıma Formu: (word)
 • Seçmeli Ders Sildirme: (word)
 • Kayıt Dondurma - İzinli Sayılma: (word)
 • Karneye Ders Ekleme Silme Dilekçesi: (word)
 • Yandal Başvuru Dilekçesi: (word)
 • Çift Anadal Başvuru Dilekçesi: (word)
 • 3 Ders Sınavı Dilekçesi: (word)
Öğrenci Formları
 • Pasaport Harcından muafiyet dilekçesi (1): (word)
 • Pasaport Harcından muafiyet dilekçesi (2): (word)
 • Seçmeli derslerin silinmesi için doldurulacak form (excel)
 • Ders Kredi Transfer Formu : (word)