Tarihçe

Günümüzde Edebiyat Fakültesi içinde yer alan bölümler ilk önce 1967-68’de Fen ve Sosyal Bilimler, daha sonra da Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi içinde yer almış, 1982’de bu fakültenin bölünmesiyle Edebiyat Fakültesi olarak faaliyetine devam etmiştir. Bazı bölümlerimizin tarihçesi Hacettepe Üniversitesinin başlangıcı sayılan 2 Şubat 1954 tarihinde Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı olarak kurulan Çocuk Sağlığı Kürsüsüne kadar uzanmaktadır. İlk olarak Psikoloji Bölümümüz 1957 yılında Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesinin bünyesinde Sıhhiye yerleşkesinde kurulmuştur. Ardından Sosyoloji Bölümümüz 1964 yılında öğretim hayatına başlamıştır. 1965 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümlerimiz; 1967 yılında Alman Dili ve Edebiyatı ve Sanat Tarihi bölümlerimiz kurulmuştur. Türk Dili ve Edebiyatı ve Felsefe Bölümlerimiz ise 1969 yılında hayata başlamıştır. Antropoloji ve Tarih bölümlerimizin kuruluşu 1971 yılına dayanmaktadır. İzleyen 1972 yılında Bilgi ve Belge Yönetimi ve İngiliz Dilbilimi Bölümlerimiz kurulmuştur. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümümüz 1994 yılında bölüm olarak yapılandırılmıştır. Arkeoloji ve Mütercim-Tercümanlık Bölümlerimiz ise 1982 yılından itibaren öğretim vermeye başlamıştır. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümümüz 2012 yılından Türk Halkbilimi ise 2013 yılından itibaren Bölüm olarak akademik yaşamını devam etmektedir.