Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Bölüm Başkanı:Prof. Dr. Umut AL
Adres: Hacettepe Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
06800 Beytepe - ANKARA
Yeri:Blok B5, 2. Kat
Telefon:(0312) 297 82 00
Faks:(0312) 299 20 14
E-Posta:bby@hacettepe.edu.tr
Ağ Sayfası:Ağ Sayfası
Eğitim Programları:Lisans
Yüksek Lisans
Doktora