Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bölüm Başkanı:Prof. Dr. Kubilay AKTULUM
Adres: Hacettepe Üniversitesi
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
06800 Beytepe - ANKARA
Yeri:Blok B7, 1. Kat
Telefon:(0312) 297 84 50
Faks:
E-Posta:fedem@hacettepe.edu.tr
Ağ Sayfası:Ağ Sayfası
Eğitim Programları:Lisans
Yüksek Lisans
Doktora