İngiliz Dilbilimi Bölümü
Bölüm Başkanı:Doç. Dr. Emine YARAR
Adres: Hacettepe Üniversitesi
İngiliz Dil Bilimi Bölümü
06800 Beytepe - ANKARA
Yeri:Blok B3, G Katı
Telefon:(0312) 297 85 25
Faks:
E-Posta:idbmaster@hacettepe.edu.tr
Ağ Sayfası:Ağ Sayfası
Eğitim Programları:Lisans
Yüksek Lisans
Doktora