Mütercim-Tercümanlık Bölümü
Bölüm Başkanı:Prof. Dr. Mümtaz KAYA
Adres: Hacettepe Üniversitesi
Mütercim tercümanlık Bölümü
06800 Beytepe - ANKARA
Yeri:Blok B13, 1. Kat
Telefon:(0312) 297 8375
Faks:(0312) 299 20 14
E-Posta:mtb@hacettepe.edu.tr
Ağ Sayfası:Ağ Sayfası
Eğitim Programları:İngilizce MT Lisans
İngilizce MT Yüksek Lisans
Fransızca MT Lisans
Almanca MT Lisans