Sosyoloji Bölümü
Bölüm Başkanı:Prof. Dr. Nevin Güngör ERGAN
Adres: Hacettepe Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe - ANKARA
Yeri:Blok B5, 1. Kat
Telefon:(0312) 297 84 25
Faks:
E-Posta:
Ağ Sayfası:Ağ Sayfası
Eğitim Programları:Lisans
Yüksek Lisans
Doktora